Orzeczenia sądowe – dostępne w jednym miejscu

Tworzenie nowoczesnych systemów gromadzących orzeczenia sądowe i umożliwiających ich analizę możemy oczekiwać, że poszczególne sądy będą działać w kierunku ujednolicenia publikowanych dokumentów. Dla osób zainteresowanych wyrokami sądowymi tego typu ujednolicenie dałoby okazję do wygodnego poznawania wyroków i poszukiwania znajdujących się w tych wyrokach informacji. Dla przeciętnego obywatela zapoznanie się z wyrokami sądowymi było niezwykle trudne ze względu na panujący w orzeczeniach bałagan i brak ujednoliconej formuły prezentowanych dokumentów. Dlatego zmiany na tym polu można odbierać pozytywnie i liczyć na to, że systemy, które mają gromadzić orzeczenia sądów będą wygodne w obsłudze i przejrzyste dla odbiorców.

Uporządkowanie wyroków sądowych w Polsce

Od kilku lat możemy zauważyć, że rośnie dostęp do orzeczeń polskich sądów w internecie. Na stronach takich jak https://standardyprawa.pl/orzeczenia  można liczyć na kompleksowo przygotowaną bazę orzeczeń, w której znaleźć będzie można większość publikowanych wyroków i postanowień. Liczba prezentowanych wyroków stale rośnie, dlatego baza orzeczeń sądowych może stać się dla wielu osób szansą na wygodny dostęp do zróżnicowanych orzeczeń. Jednak w sieci znajdziemy wiele różnych baz, niektóre z nich posiadają już ponad milion zgromadzonych orzeczeń, dlatego rzeczywiście można tam odnaleźć wiele istotnych orzeczeń. Swoje dokumenty w sieci publikuje również Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny.

Ujednolicenie dokumentów w bazie orzeczeń sądowych

Problemem może być jednak fakt, że w wielu przypadkach baza orzeczeń sądowych ma problem z uporządkowaniem dokumentów, ponieważ każdy sąd publikuje dokumenty w inny sposób i robi to oddzielnie. Dlatego w orzeczeniach niekiedy trudno się odnaleźć, ponieważ nie mają jednej formy. Publikacja za pomocą różnych interfejsów doprowadza do sytuacji, w której można mówić o swego rodzaju bałaganie w prezentowanych orzeczeniach.

Dla Polaków najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie Systemu Analiz Orzeczeń Sądowych, który miałby wypracować jeden model, w ramach którego wszystkie wyroki byłyby prezentowane. Obecnie trwają pracę, które mają doprowadzić do stworzenia systemu, w ramach którego nie tylko będzie można uzyskać dostęp do wyroku, ale będzie okazja do tego, by zapoznać się również z całą ścieżką orzeczniczą. System ma zagwarantować rozwiązania, w ramach których będzie można analizować polskie orzeczenia w ramach ustalonych ściśle kryteriów. Takie działania staną się jednak możliwe dopiero w momencie, gdy baza orzeczeń sądowych zostanie uporządkowana a wszystkie wyroki będą prezentowane w takiej samej formie.

Wymogi stawiane polskim sądom

Niewątpliwie uporządkowana baza orzeczeń sądowych byłaby bardzo korzystna dla wszystkich uczestników obrotu prawnego w naszym kraju. Trzeba jednak liczyć się z tym, że stworzenie takiego systemu pozwalającego na analizę orzeczeń sądowych będzie dopiero pierwszym krokiem. Trzeba będzie bowiem ujednolicić formę prezentowania wyroków i doprowadzić do sytuacji, w której polskie sądy stosowałyby się do tych wymaganych form. Tylko w takiej sytuacji, gdy wszystkie sądy będą stosować się do ustalonych reguł będzie można uporządkować orzecznictwo i umożliwić inny sortowanie orzeczeń oraz ich analizę przy zastosowaniu dowolnych kryteriów.