Notariusz – co robi? Gdzie go znaleźć?

Nie wiele osób ma świadomość, jak ważną rolę pełni notariusz. Zazwyczaj, dopiero kiedy pojawia się konieczność skorzystania z jego usług, zastanawiamy się kim jest, co robi i gdzie go znaleźć. To urzędnik odpowiedzialny za zapobieganie sporom na drodze sądowej. Jego obecność i podpis są gwarancją pewności w wielu sprawach. Jakie są obowiązki notariusza? Gdzie się zwrócić, kiedy jest nam potrzebny?

Kim jest notariusz?

Notariusz jest urzędnikiem państwowym, powoływanym przez Ministra Sprawiedliwości. Sporządza akty notarialne. Są to dokumenty, które zawierają stanowisko dwóch stron w sprawach związanych m.in. z nieruchomościami, spadkami i darowiznami, także przy zakładaniu spółki akcyjnej i wielu innych. Warunkiem uzyskania zawodu jest ukończenie studiów prawniczych, zrobienie aplikacji notarialnej i zdanie egzaminu. Po dopełnieniu formalności kandydat staje się osobą zaufania publicznego i spoczywa na nim duża odpowiedzialność. Otrzymuje legitymację, o której okazanie można poprosić. Wszelkie czynności, które wykonuje, mają charakter urzędowy. Jest to osoba, która ma czuwać nad bezpieczeństwem i zabezpieczeniem interesów stron. Wiele miast, w tym Olsztyn, ma naprawdę dobrych notariuszy.

Po zapoznaniu się z treścią sprawy, notariusz przygotowuje dokumenty. Na spotkaniu ze stronami musi odczytać ich treść. Poświadcza także swoim podpisem i pieczęcią wszystkie ustalenia. W większości przypadku czynności te wykonuje w swoim miejscu pracy, którym jest kancelaria notarialna. Co ciekawe, oryginał dokumentu pozostaje u notariusza, a strony otrzymują jedynie kopie w postaci wypisu notarialnego, który w świetle prawa jest tak samo ważny jak oryginał. Po 10 latach od sporządzenia wszystkie dokumenty z kancelarii trafiają do właściwego sądu rejonowego.

Przy wszystkich czynnościach notariusza obowiązuje nakaz zachowania tajemnicy. Co więcej, ten obowiązek nie mija nawet wtedy, gdy zostaje odwołany ze stanowiska. W wyjątkowych sytuacjach sąd może zdecydować o zwolnieniu z tajemnicy notarialnej. W każdej innej okoliczności, złamanie tajemnicy może skutkować pozbawieniem uprawnień do wykonywania zawodu. Zważywszy na powagę sytuacji, warto wybrać zaufaną kancelarię. Olsztyn może pochwalić się takim miejscem: https://www.notariuszolsztyn.info/

Kancelaria notarialna – jak ją znaleźć?

Notariusz może pracować w różnych lokalach. Niewielu z nich przeznacza na ten cel cały budynek. Kancelarie można spotkać w wielu miejscach, nawet w galeriach handlowych. Olsztyn ma ponad ich ponad 20. Każda kancelaria notarialna jest urządzona podobnie. Na zewnątrz zawsze znajduje się tablica informująca o kancelarii. W środku budynku, w widocznym miejscu, musi się znaleźć informacja, które pomieszczenia należą do kancelarii i w jakich godzinach przyjmuje ona interesantów. W pokoju, w którym dokonuje się czynności notarialnych zawsze zawieszone jest godło Rzeczypospolitej Polskiej. Większość notariuszy korzysta z usług sekretarki lub recepcjonistki. Obowiązki notariusza, który prowadzi kancelarię to m.in.: zatrudnienie pracowników, zadbanie o lokal i wyposażenie – stosowne do powagi urzędu, czuwa nad sprawną pracą, dba o zabezpieczenie przechowywanych dokumentów. 

Opłaty 

Czynności notarialne podlegają opłatom. Notariusz pobiera tzw. taksę notarialną, której wysokość różni się w zależności od sprawy. Te kwoty są ustalane przez Ministra Sprawiedliwości. W sekretariacie kancelarii klienci pokrywają również koszty podatku i opłat sądowych. O wysokość opłat warto dopytać wcześniej.